Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2014 році та завдання на 2015 рік

Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2014 році та завдання на 2015 рік

Сторінка1/28
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

f:\111\scan_20150210_101144.jpg


ЗМІСТ


РОЗДІЛ ІІ. РОБОТА З КАДРАМИ 78

2.1. Розподіл посадових обов’язків працівників управління освіти 78

Кулакова Л.В. – головний спеціаліст управління освіти 81

1.НАДТОЧІЙ О.І. – завідувач районним методичним центром 83

2.2. Закріплення працівників управління освіти за навчальними закладами: 88

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 88

3.1.Апаратні наради Управління освіти 88

3.2Наради директорів навчальних закладів 96

РОЗДІЛ 4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА З ПІДВІДОМЧОЮ МЕРЕЖЕЮ 107

Інспекторсько-методичні та тематичні перевірки 107

4.2.Контрольно-аналітична робота управління освіти за напрямками діяльності 110

4.3.Організаційна робота з навчальними закладами системи освіти / підвідомчою мережею 134

РОЗДІЛ 5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 137

Організація навчання різних категорій педагогічних працівників 137

ДОДАТКИ 143

Додаток 1. Основні накази по управлінню освіти 143

Додаток 4. Перелік масових заходів, у яких беруть участь навчальні заклади району 148

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У 2014 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2015 РІК

У 2014 році діяльність Управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти шляхом забезпечення виконання міських освітніх програм, в тому числі і Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки.


У 2014/2015 навчальному році у навчальних закладах району працюють 1403 працівники, з них педагогічних – 822.
За результатами атестації працівників районного методичного центру відповідність вищій кваліфікаційній категорії підтвердив 1 методист; присвоєно І-у кваліфікаційну категорію – 1 методисту. На відповідність займаній посаді атестовано 5 директорів ЗНЗ та 16 заступників директорів з навчально-виховної роботи.

15 педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів атестовано у 2014 році.

З них: підтвердили відповідність вищій кваліфікаційній категорії – 5; підтвердили відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист» - 3; відповідність 9-ому педагогічному розряду – 5; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» - 2; присвоєно 9-ий тарифний розряд – 1; присвоєно вищу кваліфікаційну категорію – 2; присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист» - 6.

За результатами атестації районною атестаційною комісією 2014 року атестовано 34 педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів. З них: підтвердили відповідність вищій кваліфікаційній категорії – 27 чол.; відповідність педагогічному званню «вчитель-методист» - 11; відповідність педагогічному званню «старший учитель» - 3; присвоєно вищу кваліфікаційну категорію – 6; педагогічне звання «вчитель-методист» - 4; педагогічне звання «старший учитель» - 5.

У загальноосвітніх навчальних закладах працюють 434 педагогічні працівники. З них учителів - 352, 9 бібліотекарів, 9 педагогів-організаторів, 7 вихователів ГПД, 11 практичних психологів, 2 вчителі-логопеди, 6 соціальних педагогів, а також - 8 сумісників.

93,7 % (2013 - 92%) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів мають вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста та магістра. Підвищують освітній рівень (навчаються заочно) 10 педагогів. Кваліфікацію на відповідних курсах підвищили 55 педагогів.

Протягом останніх років спостерігаються незначні коливання у кількості педагогічних працівників щодо кваліфікаційного рівня, що

пояснюється плинністю кадрів, виходом на пенсію за вислугою років педагогів, вливанням у колективи навчальних закладів молодих учителів. Цього року зберігається тенденція зменшення кількості педагогів, які мають вищу категорію та І категорію - 254 (58%), 2013/2014 н.р. їх кількість становила 265 або 60%, 2012/2013 н.р. – 277 (62,8%), натомість маємо збільшення кількості педагогів категорії спеціаліст: 118 (27%) у порівнянні з минулим навчальним роком – 97 (23%).Найбільша кількість педагогічних працівників вищої та першої кваліфікаційних категорій у відсотковому відношенні працюють у ХВШ № 3 (77 %), ХЗОШ № 35 (70 %), ХЗОШ № 48 (62 %).

НайменшаХЗОШ № 53 (49 %) та ХЗОШ № 120 (37 %).

Поступово підвищується професійний рівень педагогічних працівників у дошкільних навчальних закладах. Якщо кількість працівників, які мають вищу освіту у 2010 році становила 159 чол., у 2013 – 174 чол., цього року – 180 (64%).

Разом з тим залишається низьким рівень якісного складу педагогічних працівників. У дошкільних навчальних закладах працюють майже 28 % педагогів І та вищої категорій (середній показник по місту – 22% / минулий навчальний рік). Звання «старший вихователь» - 2 та «вихователь-методист» - 38 мають лише 14%
(по місту - 8,7 %/минулий навчальний рік).Педагогічні звання «учитель-методист», «старший учитель» мають 124 (-6) педагоги, що становить майже 28(-2)% від їх загальної кількості.

Якісний склад педагогів найвищий у ХЗОШ № 35 (50%), ХЗОШ № 48 (32%), ХЗОШ № 53 (32%). Найнижчий – у ХЗОШ № 41 (5%).

У загальноосвітніх навчальних закладах району працює 64 (-2) педагогічних працівники пенсійного віку (15%).
Найстарші (найдосвідченіші) педагоги працюють у ХВШ № 3 (36%),
ХЗОШ № 10 (24%), ХЗОШ № 7 (23%), найменша їх кількість у ХСШ № 66 (5%), ХГ № 12 (6%), немає – в ХЗОШ № 41.

Відсоток учителів за віком та за стажем роботи виглядає наступним чином:

- за віком: до 30 років у школах налічується 23% вчителів, від 31 до 40 – 20% (-2),
від 41 до 50 – 26% (+2), від 51 до 54 – 8% (-3), від 55 до 60 – 14% (+2),
більше 60 – 9% (+1). Отже, частину 69% складають вчителі віком до 50 років.

- за стажем педагогічної роботи: 46 % (+3) вчителів мають стаж більше 20 років, 20% (-5) - від 10 до 20 років, 19% (+4) - від 3 до 10 років, 14% (-3) - до 3 років.

Зросла кількість учителів загальноосвітніх навчальних закладів чоловіків: майже 13%, минулого навчального року - 8,8%.

2014 року у навчальні заклади району прийшло 18 молодих спеціалістів. З них 5 – до дошкільних навчальних закладів. Переважна більшість з них - випускники Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди – 10; випускників Харківської гуманітарно-педагогічної академії - 6, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна – 2.

Навчальні заклади району очолюють 31 керівник, 29 з них – жінки. Усі мають вищу педагогічну освіту.

Звільнились з посади у 2013/2014 навчальному році 2 керівники дошкільного навчального закладу. Стільки ж призначено. Всі призначені керівники перебували у кадровому резерві.

Розподіл керівників загальноосвітніх навчальних закладів виглядає за стажем роботи на посаді наступним чином: до 3- років – 36%; від 3 до 8 років – 46%; від 9 до 13 років – 9%; більше 18 років – 9%

За віком наступним чином: від 30 до 34 років – 9%; від 35 до 39 років – 9%; від 40 до 44 років – 36,5%; від 45 до 49 років – 36,5%; більше 60 років – 9%. Відсутня категорія до 30 років та з 50 до 59 років.

Розподіл керівників дошкільних навчальних закладів за стажем роботи на посаді:

до 3-х років – 27%; від 3 до 8 років - 6%; від 9 до 13 років – 33%; від 14 до 18 років - 17%; більше 18 років – 17%.

Розподіл керівників дошкільних навчальних закладів за віком дещо відрізняється від керівників ЗНЗ: від 30 до 34 років – 6%; від 35 до 39 років – 22% ; від 40 до 44 років – 22%; від 45 до 49 років – 6%; від 50 до 54 – 16%; від 55 до 59 - 22%; більше 60 років – 6%. Відсутня категорія до 30 років.


Підвищується професіоналізм керівних кадрів: 16 керівників навчальних закладів мають післядипломну управлінську освіту, що становить 52%, 2 керівника на даний час навчаються (ХНПУ, ХРІ НАДУ).

Маємо досить дієвий за віком та стажем роботи на посаді склад заступників керівників загальноосвітніх навчальних закладів: 8 (25%) заступників мають вік до 34 років; 12 (38%) – від 35 до 44 років; 9 (28%) – 45 – 50 років; 3 (9%) старше 50 років
та відповідно стаж роботи на посаді: до 3-х років – 8 (-4) (25%), від 3 до 8 років – 16 (+4) (50%), від 9 до 13 років - 2 (6%), від 14 до 18 років – 2 (6%) , більше 13 років - 4 (13%).

2013/2014 навчального року на керівні посади були призначені два завідувачі (ДНЗ №№13, 50) з числа осіб, зарахованих до кадрового резерву та виконуючими обов’язки директора ХЗОШ №№41 та 48 – одна особа з кадрового резерву, одна – методист управління освіти.

Актуальним на наступний рік залишається контроль за управлінською діяльністю керівників навчальних закладів, планування методичної та інформаційної допомоги молодим керівникам, робота щодо підготовки якісного резерву керівних кадрів, забезпечення навчальних закладів кваліфікованими педагогічними кадрами.
Мережа навчальних закладів району

Станом на 05.09.2014 сформована така мережа загальноосвітніх навчальних закладів району:

-дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності – 18, у яких - 138 груп, у них - 3183 дитини та 1 дошкільний навчальний заклад приватної форми власності (Центр розвитку дитини «Маленька країна»), у якому 3 групи, в них - 27 дітей. У порівнянні з минулим роком кількість груп не змінилася, кількість дітей збільшилась на 111;

-усього у районі функціонує 11 загальноосвітніх навчальних закладів. Із них – 1 вечірня школа, 2 гімназії, 1 спеціалізована школа та 7 загальноосвітніх. Шкіл з українською мовою навчання – 7, у них 131 клас, 3614 учнів. Шкіл з російською мовою навчання – 3, у них 78 класів, 2159 учнів.

Кількість класів у загальноосвітніх навчальних закладах у порівнянні з минулим роком збільшилась на 3. У новому навчальному році функціонує 209 класів. Кількість класів у розрізі навчальних закладів показана на діаграмі 1. Найменша кількість класів у ХЗОШ №№ 7, 41, 120. Найбільше класів у ХЗОШ № 53. У порівнянні з минулим роком зменшення класів спостерігається у ЗНЗ № 7, збільшення – у ЗНЗ №№ 34, 53, 120.

Діаграма . Кількість класів у школах району
Кількість учнів у порівнянні з минулим роком збільшилась на 275 і становить 5773 учні. У всіх навчальних закладах спостерігається збільшення контингенту учнів. Найбільше учнів прибуло до ЗНЗ №№ 53, 12 і 120 (54, 53 і 47 відповідно), найменше – до ХЗОШ № 7 – 1 учень.

Харківська вечірня (змінна) школа № 3 Харківської міської ради Харківської області має 22 класи, у них учнів – 594, з них при Диканівській виправній колонії № 12 управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області – 3 кл. - 64 учнів, при Холодногірській виправній колонії № 18 управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області – 6 кл. - 160 учнів, при СІЗО – 1 кл., 17 учнів.
Класів з профільним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах району – 19, в них 492 учні.

Класів з поглибленим вивченням предметів – 50, в них 1494 учні, з них поглиблено вивчають англійську мову 1250 учнів у 42 класах.

У Харківській гімназії № 12 та Харківській гімназії № 34 у 31 гімназійному класі навчається 908 учнів.

Середня наповнюваність класів по району становить 27,6. Це на 0,9 більше, ніж у минулому році. Найбільша наповнюваність класів у ЗНЗ № 12 (31,6), № 35 (29,3), № 53 (29,0) найменша – у ХЗОШ № 41.

У порівнянні з минулим роком наповнюваність класів зросла у всіх ЗНЗ, крім ХЗОШ № 53. Найбільше зростання спостерігається у ХЗОШ № 7, що пов’язано із закриттям одного класу. У ЗНЗ №№ 12 і 120 наповнюваність класів збільшилась майже на дві одиниці, у ХСШ № 66 - на 1,6.

Діаграма 2. Середня наповнюваність учнів у класах
У позашкільних навчальних закладах відкрито 279 гуртків та спортивних секцій. У порівнянні з минулим роком їх кількість збільшилась на 12, кількість вихованців збільшилась на 173 і становить 3906. Таким чином, позашкільною освітою охоплено 68% дітей.
Робота з охорони здоровя учасників навчально-виховного процесу, дотримання санітарного законодавства

у загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до законодавчих та розпорядчих документів усі загальноосвітні навчальні заклади забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та засади здорового способу життя.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату МДКЛ № 24.

Усі школи мають медичні кабінети, укомплектовані необхідним запасом ліків для надання першої невідкладної допомоги, запас яких у 2012 році поповнився за позабюджетні кошти. Однак обладнання медичних кабінетів не в повній мірі відповідає вимогам Додатку № 5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.001-08.

У всіх навчальних закладах наявні тематичні стенди з питань охорони здоров‘я, проводиться роз‘яснювальна робота з учнями, батьками, санітарно-просвітницька робота. У медичних кабінетах у наявності санбюлетні, є окремі стенди, на яких розміщується періодичні матеріали з профілактики захворюваності на туберкульоз, грип, СНІД тощо. У візітаційних книгах зареєстровані медичні працівники (санепідеміологи, гінекологи, фтизіатри тощо), які проводили просвітницьку роботу з дітьми та батьками. У класах в наявності куточки з безпеки життєдіяльності.

На виконання рішення 28 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 03.12.2008 № 329/08 "Про затвердження плану заходів щодо організації та проведення профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності м. Харкова", з метою вивчення стану здоров'я дітей, що навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, розподілу школярів на групи для занять на уроках фізичної культури, своєчасного виявлення хворих та запобігання розповсюдженню захворювань в організованих колективах за окремим графіком організовано проведення профілактичних медичних оглядів учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з подальшим інформуванням батьків про стан здоров’я кожного учня та наданням результатів поглибленого медичного огляду.

Всього оглянуто 98% учнів, 2% (89учнів) були відсутні у школі в день проведення медичного огляду.

Результати медичного огляду такі:

Практично здорові учні становлять 36% від загальної кількості оглянутих дітей; на диспансерному обліку знаходяться 35% дітей, 27% дітей направлено на дообстеження. У порівнянні з минулим роком вищеназвані цифри практично не змінилися.

Діаграма 3. Результати медичного огляду учнів

Виявлена хронічна патологія розподілилась таким чином.

Найбільше виявлено патологій серця та органів кровообігу – протягом останніх трьох років хвороби цих органів прогресували. Хвороби кістково-м’язової системи перемістилися на 2 місце.


Рейтинг

2011/2012

2012/2013

2013/2014

I

хвороби кістково-м'язової системи

хвороби кістково-м'язової системи

хвороби серця та кровообігу

II

хвороби

органів зору

хвороби серця та кровообігу

хвороби кістково-м'язової системи

III

хвороби

нервової системи

хвороби органів зору

хвороби органів зору

IV

хвороби серця та кровообігу

хвороби

органів травлення

хвороби ЛОР органів

V

хвороби ЛОР органів

хвороби ЛОР органів

хвороби

органів травлення

Діаграма 4. Співвідношення між дітьми здоровими і хворими
Динаміку поширення інших хвороб показано на діаграмі 5.

Діаграма 5. Розподіл виявлених патологій (у %)

За результатами медичного огляду учні розподілилися на уроки фізкультури таким чином.

До основної групи віднесено 63% учнів, до підготовчої - 34%, до спецмедгрупи – 2%, звільнено від уроків фізкультури 1 % дітей.


Діаграма 6. Розподіл учнів на групи на уроках фізкультури
Таким чином, у всіх загальноосвітніх навчальних закладах району створені умови для фізичного розвитку та збереження здоров’я учнів, третина з яких має хронічні захворювання.

Робота щодо організації харчування учнів

Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до нормативних документів.

На виконання міської програми «Дитяче харчування на 2012-2015 роки» у всіх навчальних закладах оформлені інформаційні куточки щодо організації харчування учнів, матеріали яких систематично оновлюються.

Для скорочення рівня недостатності харчування дітей в навчальних закладах проводяться оздоровчі заходи, направлені на подолання вітамінної та йодної недостатності, пропаганду принципів раціонального харчування та культури харчування. На уроках біології вивчаються теоретичні основи раціонального харчування та культури харчування. Цим питанням присвячуються виховні заходи, учнівські акції, батьківські збори: «Обережно, гриби!», «Роль їжі в збереженні здоров’я», «Будь здоровим», «Що ми їмо?», «Здорова їжа – здорові діти».

У рамках тижня Здоров’я проведено конкурс малюнків та рефератів «Здоров’я очима дітей».

Педагогічними працівниками району надруковано 7 методичних розробок щодо здорового способу життя, які були представлені на районному та обласному ярмарку педагогічних ідей.

На конкурсі-захисті соціальних проектів ХМОУС представлено проект «Здорові діти» (про необхідність вживати молоко та кисло-молочні продукти), підготовлений учнями та педагогами ХЗОШ № 53.

Учні ХЗОШ № 35 взяли участь у конкурсі «Сіверський Донець очима молоді», на якому представили роботу «Комплексна оцінка якості води».

У всіх навчальних закладах створено банк даних на дітей, які потребують безкоштовного та дієтичного харчування, який поновлено у вересні 2014 року. У 2014 році було організовано безкоштовне харчування 70 учнів пільгових категорій та 126 вихованців ДНЗ (з них: 14 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, 5 дітей-сиріт, 126 дітей з тяжкими порушеннями мови) та 50% - для 96 дітей з багатодітних сімей. Організовано безоплатне харчування молоком учнів 1 класів.

Організовано дієтичне харчування для 556 учнів (100%), які його потребують.

Організовано гаряче харчування 2898 учнів 5-11 класів, що становить 93% від їх загальної кількості. Показники щодо охоплення учнів гарячим та іншими видами харчування свідчать про те, що забезпечено тенденцію щодо збільшення кількості учнів, які харчуються у шкільних їдальнях. На підставі аналізу звітності шкіл встановлено, що найбільш результативно цю роботу здійснюють ХЗОШ №7, 10, 120 (99%).

Діаграма 7. Охоплення харчуванням учнів у 2014 році

Облік і звітність за використання коштів, що виділяються на безоплатне харчування, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Учні всіх навчальних закладів забезпечені кип’яченою водою та негазованою водою у пляшках на харчоблоці.

Для підготовки харчоблоків ДНЗ до нового навчального року було проведено капітальний ремонт харчоблоку в ДНЗ №24 (сума витрат складає 51000грн), інші ДНЗ проводили поточні ремонти харчоблоків (заміна дверей, вікон, відкоси, пофарбування тощо) на суму 30290грн, ремонт та часткова заміна санітарно-технічного обладнання на харчоблоках проведено на суму 13740грн.

Загальна сума витрат на покращення матеріально-технічної бази харчоблоків ДНЗ складає 95030грн.

Було придбано матеріальних цінностей для організації харчування вихованців на суму 81730грн, з них:

- технологічне обладнання (побутові холодильники – ДНЗ №№ 52, 44, 72, 253, 420; водонагрівачі – ДНЗ №№ 349, 67; електром’ясорубки – ДНЗ №№ 391, 353; електронні ваги – ДНЗ № 122, витяжки – ДНЗ № 349, 417) на суму 42230грн;

- необхідний інвентар на суму 6305грн;

- миючі засоби на суму 13149грн;

- кухонний посуд – на суму 8066грн;

- столовий посуд на суму 9980грн.

Для підготовки шкільних їдалень до нового навчального року було проведено поточний ремонт харчоблоків, ремонт та часткова заміна сантехнічного обладнання у всіх навчальних закладах на суму 23 670 грн. Було придбано необхідний інвентар, миючі засоби на суму 4960 грн., посуд на суму 10360 грн, технологічне обладнання на суму 21 185 грн.

У навчальних закладах санітарно-гігієнічні умови функціонування шкільної їдальні виконуються. Технологічне обладнання харчоблоків знаходиться у робочому стані, але потребує оновлення. Буфетна продукція різноманітна, відповідає нормам п. 10 ДСанПіН 5.5.2.008-01, є безпечною для вживання і доброякісною. У всіх навчальних закладах продукти харчування зберігаються згідно з умовами їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства і дотриманням термінів їх реалізації.
Контрольно-аналітична діяльність управління освіти

Державний контроль управлінням освіти здійснювався на плановій основі відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що забезпечувався шляхом розробки перспективних і поточних планів контролю з визначенням періодичності та черговості форм контролю.

Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу будь-якого типу і форми власності є державна атестація закладу. Відповідно до графіка проведення атестації у 2014 році було проведено державну атестацію 5-ти навчальних закладів: Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради» (далі ДНЗ № 24), Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 345 комбінованого типу Харківської міської ради» (далі ДНЗ №345), Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Харківської міської ради Харківської області (далі ХЗОШ № 7), Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 66 Харківської міської ради Харківської області (далі ХСШ № 66), Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості № 7 Харківської міської ради» (далі ЦДЮТ № 7), з них один навчальний заклад (ХСШ № 66) атестувався обласною комісією.

Результати державної атестації представлені в таблиці:


№ з/п

Навчальний заклад

Сумарна кількість балів

Рівень

1.

ДНЗ № 24

483

достатній

2.

ДНЗ № 345

556

високий

3.

ХЗОШ № 7

639

достатній

4.

ХСШ № 66

787

високий

5.

ЦДЮТ № 7

72,44

достатній

План атестації на 2014 рік виконано на 100%.

З вересня 2013 року дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади проходять державну атестацію згідно з новими орієнтовними критеріями оцінювання діяльності навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 №772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів», якими забезпечується всебічний аналіз якісних і кількісних показників роботи навчального закладу.

Відповідно до орієнтовних критеріїв атестаційна експертиза загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів здійснювалась за 4 розділами, дошкільних навчальних закладів – за 3 розділами. Результати атестаційної експертизи за кожним розділом у порівнянні з максимально можливим значенням показана на діаграмах 1, 2, 3.

У ХЗОШ № 7 багато зауважень щодо стану матеріальної бази (Розділ 1), на низькому рівні здійснюється інноваційна діяльність (Розділ 2), підготовка учнів до предметних олімпіад (Розділ 3). У ХСШ № 66 тільки Розділ 1 оцінено на достатньому рівні, решта розділів – на високому рівні.
Діаграма 1
Діаграма 2
Діаграма 3

У ДНЗ № 24 і ДНЗ № 345 найбільше зауважень стосуються організації навчально-виховного процесу (Розділ 1) та контрольно-аналітичної діяльності (Розділ 3).

У ЦДЮТ № 7 проблемними є окремі напрямки організації освітньої діяльності (Розділ 2) та управлінської діяльності (Розділ 4).

За результатами атестаційної експертизи складено корекційні картки. Робота щодо усунення недоліків, виявлених у ході державної атестації, проводиться у всіх навчальних закладах району. У грудні керівники навчальних закладів звітували про результати вищезазначеної роботи на педагогічних радах. Інформація щодо усунення недоліків надійшла до управління освіти від усіх навчальних закладів району. Дане питання знаходиться на постійному контролі в управлінні освіти.

За період з 2001 по 2014 рік управлінням освіти спільно з Департаментом освіти було здійснено 156 тематичних перевірок окремих напрямків діяльності навчальних закладів та 2 комплексні перевірки району (у 2004 та 2010 роках).

Результати перевірок показали, що адміністрація навчальних закладів приділяє достатньо уваги організації навчально-виховного процесу, веденню обов’язкової ділової документації, організації харчування дітей. Потребує коригування контрольно-аналітична діяльність, особливо здійснення контролю за виконанням управлінських рішень.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному...

Затверджено
Розділ Основні підсумки діяльності відділу освіти у 2015 році та основні пріоритетні завдання в освітній галузі на 2016 рік

Звітування
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області Білаш Я. В. перед педагогічним колективом...

Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної...
Зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти спонукають як до радикальних...

«Про підсумки роботи відділу та закладів освіти району у 2012/2013...
Новий навчальний рік розпочинається під знаком важливих подій в освіті. У цьому році Указом Президента України від 25 червня 2013...

Погоджено затверджую директор кз "коіппо в о. начальник відділу освіти...
...

Л. Д. Покроєва державної адміністрації
Розділ І. Аналіз результатів діяльності районного методичного кабінету у 2011-2012 навчальному році та завдання на 2012-2013 навчальний...

«Про результати розвитку загальної середньої та дошкільної освіти...
Праця педагога споріднена з працею хлібороба І будівельника; із зернят добра І справедливості вирощує він душу дитини, із цеглинок...

Аналіз роботи Мукачівського Будинку школярів за 2013-2014 навчальний...
Мукачівський Будинок школярів розкриває таланти дитини, відкриває шлях до здійснення дитячих мрій, реалізації особистості, вчить...

Річний план на 2014-2015 навчальний рік серпень 1 тиждень
Аналіз діяльності школи в 2013-2014н р та стратегічні завдання на 2014-2015н р. (доповідь директора школи)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка