Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Акт атестаційної експертизи Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області

Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Акт атестаційної експертизи Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Відділ освіти

Маловисківської районної державної адміністрації

Акт

атестаційної експертизи Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області

м. Мала Виска

2015 р.
Відповідно до наказу начальника відділу освіти від 03.03.2015 р. №74 «Про державну атестацію Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області» та Робочої програми державної атестаційної експертизи Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області експертною комісією у складі:

- голова комісії - Шпак Алла Володимирівна, начальник відділу освіти райдержадміністрації;

- заступник голови комісії – Кислякова Вікторія Федосіївна - завідувач районним методичним кабінетом, вчитель української мови та літератури;

члени комісії:

- Мельчуцький Вячеслав Григорович, методист районного методичного кабінету, вчитель історії та суспільствознавства;

- Рибак Валентин Сергійович - методист районного методичного кабінету, вчитель фізичної культури;

- Кушнієнко Ірина Володимирівна - методист районного методичного кабінету, вчитель хімії, біології, основ економіки;

- Паливода Олена Леонідівна - методист районного методичного кабінету, вчитель історії та народознавства;

- Подручна Світлана Миколаївна - методист районного методичного кабінету, вчитель математики;

- Романич Наталія Василівна – методист районного методичного кабінету, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури;

- Привалова Лариса Володимирівна - методист районного методичного кабінету, методист з виховної роботи;

- Скрипник Володимир Володимирович – спеціаліст з охорони праці, юрист;

- Барановський Валерій Дмитрович – голова РК профспілки працівників освіти;

- Кузьмич Володимир Павлович – заступник голови РК профспілки працівників освіти;

- Жолтікова Надія Гаврилівна – голова ПК Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ступенів;

- Ніколаєнко Василь Гаврилович – голова громадської організації «Оникієве для нащадків»;

- Нечипуренко Анатолій Михайлович – голова громадської організації ФСТ «Колос»,

проведено атестаційну експертизу Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області та встановлено наступне:


  1. Ввідповідність документації вимогам законодавства.

1.1. Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти.

Маловисківська гімназія Маловисківської районної ради належить до комунальної власності Маловисківської районної ради. Навчальний заклад є юридичною особою, код в ЄДРПОУ 22226710. Навчальний заклад діє на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням голови Маловисківської районної ради від 12 лютого 2007 року №5-р. Мова викладання українська. Гімназія знаходиться за адресою: 26200, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н., м. Мала Виска, вул.Стаханова 76, тел.. 5 24 90; 5 17 32.

1.2. Загальний стан укомплектованості ЗНЗ учнями та працівниками.

В закладі навчається 217 учнів у 12 класах. Середня наповнюваність класів складає 18,1. Навчально-виховний процес в загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється 29 педагогічними працівниками, з яких 4 – працюють за сумісництвом, 1 – знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

1.3. Порядок прийому учнів на навчання.

Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі. У конкурсі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби інформації. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). Для проведення конкурсу створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою гімназії. Головою приймальної комісії є директор гімназії або його заступник. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту. Конкурсні завдання зберігаються у директора в запечатаному конверті. Відкриває його в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів. Підсумки конкурсу підбиваються на засіданні приймальної комісії, яка приймає рішення про зарахування дітей до 5-их класів. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

1.4. Рух учнівського контингенту. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Переведення учнів із класу в клас здійснюється згідно рішення педагогічної ради. Відрахування учнів оформляється наказом директора гімназії. Плинність учнівського контингенту:
Учнів

Вибули

%

2012/2013

223

2

0,9%

2013/2014

208

1

0,5%

2014/2015

223

8

3,6%

У 2014/2015 н.р. вибуло 8 учнів. Переселенці з Луганської та Донецької областей – 2, змінили місце проживання – 2.

В закладі організовано дієвий контроль за станом відвідування учнями навчальних занять. Відсутність учнів фіксується в класних журналах. Медичні довідки зберігаються в особових справах учнів. Випадків відсутності учнів понад 10 днів без поважних причин немає.
Учнів

Пропущено уроків

Без поважних причин

%

2012/2013

223

5213

420

8%

2013/2014

208

4875

298

6%

2014/2015

223

5352

267

5%
1.5. Стан планування змісту загальної середньої освіти.

Робочий навчальний план Маловисківської гімназії оформлено відповідно вимог. До робочого навчального плану додається пояснювальна записка, у якій подано інформацію щодо використання інваріантної та доцільності використання варіативної складової. Питання щодо розроблення та схвалення робочого плану щорічно розглядається на зсіданні педагогічної ради. За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів сумарна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) становить 409 годин, по гімназії використано 403,5 години. Розклад уроків враховує оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметівприродничо- математичного і гуманітарного циклів з уроками музичного та образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури. Тривалість перерв між уроками – 5-10 хвилин; великі перерви (після 2 і 3 – го уроків) – 20 хвилин. Розклад уроків складено відповідно до робочого навчального плану, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджено директором гімназії.

1.6. Реалізація інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

Інваріантна складова робочого навчального плану використовується 100%. Педагогами закладу використовуються відповідні навчальні програми. Заклад на достатньому рівні забезпечений необхідними підручниками. Учні 5-9 класів забезпечені підручниками на 87%, 10-11 класів – 83%. Учні 9-10-х класів не забезпечені підручниками «Німецька мова».

1.7. Реалізація варіативної складової змісту загальної середньої освіти, визначеного профілю навчання.

Варіативна складова складається з годин на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, факультативів, курсів за вибором. Факультативи: «Цікава хімія» 1 година в 7-му класі; «Хімія в побуті» 1 година в 8-му класі. Курси за вибором: з математики «Десять уроків гармонії» – 1 година в 9-А класі; з математики «Геометричний практикум» – 0,5 годин в 9-А класі; з англійської мови «Країнознавство. Велика Британія» - 1 година у 8-му класі; «Англійська мова у світі» - 1,5 години у 9-Б класі; з англійської мови «Навчання ситуативного спілкування» - по 0,5 годині у 6-х класах; з інформатики «Intel. Копм'ютерні технології та майбутні професія» - 1 година у 8-му класі; з історії «Видатні постаті України середини ХVІ-ХVІІ ст.» - 0,5 години у 8-му класі. Додаткові години для предметів та предмети: німецька мова по 2 години в 5-9-х класах та по 1 годині в 10-Б і 11-Б класах (всього 18 годин); російська мова по 1 годині в 5-6-х класах (всього 4 години); логіка по 1 годині в 5-6-х класах (всього 4 години). Варіативна складова складає 44 годин, які використано для 12 предметів. У гімназії профілізація традиційно здійснюється з 10 (6 гімназійного) класу за природничо-математичним, філологічним та суспільно-гуманітарним напрямами. Учнів 10-11 класів на 100% охоплено профільним навчанням.

1.8. Навчальний рік та режим роботи ЗНЗ.

Навчальний рік та режим роботи Маловисківської гімназії забезпечується відповідно нормативних документів. Навчальний рік організовується за семестровою системою, протягом навчального року для учнів проводяться канікули.

1.9. Вибір форм організації навчально-виховного процесу та створення у ЗНЗ відповідних умов.

Діяльність гімназії спрямована на реалізацію головних завдань, визначених її Статутом, а саме: створення належних умов для реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти на рівні не меншому Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти; пошук і відбір для навчання творчо обдарованих дітей, підтримка і надання учням можливості реалізувати індивідуальні творчі потреби у різних видах діяльності, розвивати природні позитивні нахили, здібності, обдарованості; підготовка випускників високої освіченості й культури, соціально зрілої, морально і фізично здорової особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, здатної до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій із знаннями основ наук.

Постійно діючим дорадчим колегіальним органом управління школою є педагогічна рада. На засіданнях педагогічної ради також розглядаються питання планування і режиму роботи школи, підготовки до державної підсумкової атестації учнів, закінчення навчального року, переведення учнів до наступних класів та їх випуск, нагородження за успіхи у навчанні, підведення підсумків атестації педагогічних працівників, стан охорони праці. Заслуховується інформація про хід виконання попередніх рішень. У школі є необхідні умови для здобуття базової та повної загальної середньої освіти. Усі класи працюють в одну зміну.

1.10. Видача документів про загальну середню освіту державного зразка.

В гімназії дотримуються вимог нормативно-правових актів щодо замовлення, оформлення та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка; зміст додатків до документів про загальну середню освіту відповідає переліку навчальних предметів, зазначених в інваріантній складовій відповідних Типових навчальних планів; середній бал атестата обраховується правильно.

2.Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей – інвалідів.

В гімназії немає дітей-стріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також дітей з особливими освітніми потребами. В закладі навчається 2 дітей-інвалідів, яким надається підтримка зі сторони всіх працівників закладу.

3. Забезпечення якості загальної середньої освіти (порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів (вихованців); порівняння результатів незалежного оцінювання випускників 11.

3.1. Стан оцінювання навчальних досягнень учнів, проведення державної підсумкової атестації.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів із базових дисциплін та з метою організованого переходу на нові Державні стандарти, додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у своїй роботі заклад керується критеріями оцінювання відповідно наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Зміст завдань для державної підсумкової атестації сформовано відповідно до вимог, зазначених у програмах для 9, 11 класів середньої загальноосвітньої гімназії.

Форми проведення державної підсумкової атестації: для учнів 9 класів з української мови – диктант, з математики – контрольна робота, з біології, географії та предмета за вибором навчального закладу (2014 рік - англійська мова) – письмово; для учнів 11 класів з української мови – в 2013, 2014 роках - переказ, а в 2015 році – ЗНО, відповідно в профільних класах в 2013 році – математика та англійська мова, в 2014 році – математика та історія України ті 1 предмет за вибором учнів.

Форми проведення державної підсумкової атестації в 11 класах – письмово. Порядок проведення ДПА затверджується щорічно наказом МОНУ, графіки проведення ДПА та склад комісій затверджуються відділом освіти.

3.2. Навчальні досягнення учнів за результатами семестрового (річного) оцінювання.

Рівень навчальних досягнень учнів:

Навчальний рік

К-сть учнів у закладі

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

2011-2012

242

35/ 15%

97/ 40%

110/ 45%

-

2012-2013

221

21/ 10%

104/ 47%

96/ 43%

-

2013-2014

210

24/11%

94/ 45%

92/ 44%

-

2014-2015

І семестр

218

15/7%

94/43%

104/48%

5/2%  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Презентація маловисківської гімназії маловисківської районної ради...
Традиції – це цілий комплекс заходів, що дозволяє розкрити неповторну індивідуальність кожної дитини; це моральні засади колективу...

Відділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет

Відділ освіти сарненської районної державної адміністрації сарненський...
Сарненський районний методичний кабінет відділу освіти сарненської районної державної адміністрації

Відділ освіти Городищенської районної державної адміністрації Районний...
Кожна робота містить короткі теоретичні відомості, правила техніки безпеки, покроковий алгоритм виконання з додатковими завданнями...

Україна наказ начальника відділу освіти ульяновської районної державної...
Керівникам навчальних закладів (нормативно правова база до нового навчального року)

Протокол самоаналізу організації функціонування Вовчанської гімназії...
«Про організацію та проведення самоаналізу організації функціонування Вовчанської гімназії №1 Вовчанської районної ради Харківської...

Відділ освіти теребовлянської районної державної адміністрації тернопільської...
Новосад М. С. – завідувач кабінету бібліотечних фондів, засобів навчання та соціального розвитку

Методичні рекомендації до викладання предметів
Крамаренко С. В., начальник відділу освіти Кіровоградської районної державної адміністрації

Звітує директор Єфімова Оксана Анатоліївна Напрямки роботи
Звіт про роботу Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»...

І. Засідання колегії районної державної адміністрації >ІІ. Засідання...
Про стан виконавської дисципліни у відділі освіти районної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка