Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Самоаналізу діяльності Кислянської сзш

Самоаналізу діяльності Кислянської сзш

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
АКТ

Самоаналізу діяльності Кислянської СЗШ
Відповідно до ст. 40 Закону України „Про загальну середню освіту", наказів Міністерства освіти і науки України від 24.07.01 р. № 553 „Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів", від 14.02.05 № 99 „Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів", на виконання наказів головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07.09.06 № 716/1 „Про зміни та доповнення до наказу головного управління освіти і науки, від 13.09.05 №784 „Про атестацію загальноосвітніх навчальних закладів", управління освіти і науки міської ради від 22.12.06 №447 „Про атестацію навчально-виховних закладів міста", з метою об'єктивної оцінки реалізації навчальними закладами єдиної державної політики у галузі освіти в період з 18.12.12р. по 28.12.12р. здійснювався самоаналіз освітньої діяльності Кислянської середньої загальноосвітньої школи.

Для проведення самоаналізу освітньої діяльності Кислянської середньої загальноосвітньої школи у відповідності з наказом Синельниківського районного відділу освіти від ______„Про атестацію освітньої діяльності Кислянської середньої загальноосвітньої школи" було створено експертну комісію у складі:

Урдзік Т.І..- голова комісії, директор середньої загальноосвітньої школи;

Шмагайло Н.В..- заступник голови комісії, заступник директора з навчальної роботи;

Натха С.М.- член комісії, , заступник директора з виховної роботи;

Бурян В.В..- член комісії, голова профспілкового комітету закладу, вчитель
початкових класів.

Чубченко В.В. - член комісії, педагог-організатор

Кислянська середня загальноосвітня школа знаходиться по вул. Миру, 1, с. Кислянка, Синельниківського району, Дніпропетровської області. Школа функціонує з 1970 року.

Форма власності - комунальна.

Підпорядкована Синельниківському районному відділу освіти.

Рівень затвердження та реєстрації статуту: затверджено рішенням Синельниківскої районної ради № 125-12/XXIV від 11.10.2003р., зареєстровано розпорядженням голови Синельниківської районної державної адміністрації

№ 2014-р від 25.12.2003 р. Дозвільні документи на освітню діяльність - ліцензія Дніпропетровської обласної державної адміністрації, серія АА №265411.

Тип школи - середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів навчання.

Приміщення школи – типове.

Площа - 1740 м2.

Кількість навчальних кабінетів - 12, з них: 4 - класні кімнати в початковій школі, та 8 кабінетів - в середній школі.

Директор школи: Урдзік Т.І., вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж роботи - 38 років, стаж керівної роботи - 30 років.

Заступник директора з навчально роботи: Шмагайло Наталія Валентинівна, вчитель хімії,біології, спеціаліст першої категорії, педагогічний стаж роботи -10 роки, стаж керівної роботи - 8 років.

Заступник директора з виховної роботи роботи: Натха Світлана Миколаївна, вчитель географії, спеціаліст першої категорії, педагогічний стаж роботи-21 роки, стаж керівної роботи - 3 роки.

1.1.1.Укомплектація закладу педагогічними кадрами,умотивованість їх розстановки.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки — один із визначальних чинників, що зумовлюють ефек­тивність функціонування школи як соціально-педагогічної системи.

На час атестації школа укомплектована педагогічними кадрами сто­відсотково.

Педагогічний колектив складається з 17 вчителів, 1 педагога-організатора та 1 вихователь ГПД. Учителів з вищою освітою – 18, 1 – має середню-спеціальну освіту. Учителів вищої категорії – 10, 1 вчитель – методист, 4 – старших вчителя. Вчителів відмінників освіти України – 3.До 30 років

31- 40 років

41- 50 років

51- 54 років

55- 60 років

Понад

років

60

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

1

5,8

1

5,8

9

53

-
-
6

35

1п/о

1 вих. ГПд


53% педагогічного колективу віком 41-50 років, що є оптимальним показ­ником з позицій досвіду та компетентності водночас із продуктивністю та якістю в перспективі

Протягом останніх чотирьох років значно зріс рівень професійної майстерності педагогів школи. Більшість учителів вирізняються глибоки­ми знаннями з дидактики, загальної педагогіки, є компетентними з мето­дики викладання предметів у різних аспектах, у тому числі з точку зору сучасних вимог до навчально-виховних технологій. На це була націлена сформована в останні роки система науково-методичної роботи.

Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці та відповідального ставлення педагогів до своєї справи, соціально-психологічна адаптація молодих учителів, до­цільність розстановки педагогічних кадрів постійно на порядку денному керівництва навчальним закладом та органів самоврядування. Питання добору педагогічного персоналу вирішується відповідно до вимог законо­давства, з урахуванням ресурсного забезпечення закладу загалом за всіма показниками, але, у першу чергу, — за показниками людських (кадрових) ресурсів та управлінського потенціалу.

На час перевірки школа укомплектована педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою на 94 відсотки. Працює 1 нефахівець, який пройшов курсову перепідготовку за фахом. У ході перевірки виявлено: педагогічне навантаження розподілено раціонально. Середнє навчальне навантаження на вчителя складає  16,35 години, середнє навантаження на вчителя–предметника – 17,2  години. 

Норми трудового законодавства щодо організації трудової діяльності педагогічних працівників дотримується на достатньому рівні.

Система розстановки кадрів має такі особливості:

 • обов'язковий поділ між учителями-філологами суміжних за фахом навчальних предметів (українська мова та література, російська мова, література (інтегрований курс) на двох спеці­алістів;

 • надання пріоритету при навантаженні в про­фільній старшій школі вчителям вищої квалі­фікаційної категорії, учителям, яким присвоєно педагогічні звання;

 • надання пріоритету при навантаженні з на­вчальних дисциплін, що входять до переліку предметів ЗНО, учителям, які мають досвід підготовки (випуску) класів, що складали ЗНО; учителям, які пройшли спеціальну підготовку з технологій ЗНО або брали участь у перевірці тестових завдань;


Розстановка педагогічних кадрів обсяг визначених для них обов'язків відзначається глибокою вмотивованістю. І враховує не тільки нормативні вимоги, а й потреби закладу з урахуванням траєкторії його стратегічного розвитку та функціонування в інноваційному режимі.
В цілому даний розділ оцінено в 12 балів, що відповідає оптимальному рівню.
1.1.2. Освітній рівень педагогічних працівників.

Експертиза освітнього рівня педагогічних кадрів школи виявила, що з 17 працівників повну вищу педагогічну освіту мають 15 вчителів, 1 вчитель – вища не педагогічна, середню-спеціальну - 1 вчитель.

З вищою педагогічною освітою у закладі працює 88,2% працівників. 1 вчитель не має педагогічної освіти.

Навчальний рік

Всього педагогічних працівників

З них мають

Повну вищу педагогічну освіту

%

Базову вищу педагогічну освіту

%

Навчаються заочно

2009-2010

16+1 п/о

14

87,5

-

-

-

2010-2011

17+1 п/о

15

88,2

-

-

-

2011-2012

17+1 п/о

15

88,2

-

-

-

Освітній рівень педагогічних працівників на­вчального закладу вирізняється високими показни­ками: 15 учителів (88,2%) мають вищу педагогічну освіту.

Розподіл педагогічних працівників відповідно до категорій

Навчальний рік

Всього педагогічних працівників

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

2009-2010

16+1 п/о

7+1

6

1

2

2010-2011

17+1 п/о

10

4

1

2+1

2011-2012

17+1 п/о

10

4

1

2+1


Крім того, протягом останніх трьох років спостерігається тенденція щодо опанування суміжних спеціальностей та проходження ними курсової перепідготовки.

З метою підвищення освітнього рівня педагогічних працівників школи є потреба залучати до заочного навчання вчителів із середньою спеціальною освітою.

Освітній рівень педагогічних працівників закладу оцінено в 6 бали, що відповідає достатньому рівню.

1.1.3. Організація атестації педагогічних працівників.

Атестація проводиться відповідно до Закону України „Про освіту” (ст. 54) та Типового положення затвердженого наказом МОН України від 06.10.10р. №930 її мета активізація професійної та творчої діяльності педагогічних працівників, а також підвищення відповідальності за результати навчання й виховання.

Організація атестації педагогічних працівників здійснюється в навчальному закладі від­повідно до нормативних вимог, планується як у перспективі, так і на кожний навчальний рік. З одного боку, атестація включена в систему управлінської діяльності, з іншого — у систему методичної роботи школи, спрацьовуючи на під­вищення кваліфікаційного складу педагогічно­го колективу, якість його загальної професійної компетентності. Базується на принципах про­зорості, компетентності, демократизму, заданих Положенням про атестацію педагогічних кадрів в Україні.

 Атестація вчителів організується  і проводиться таким чином:

 • До 20 вересня поточного року видається наказ по школі „Про створення атестаційної комісії” у поточному навчальному році.

 • До 10 жовтня атестаційна комісія приймає:

  1. заяви від працівників для проведення чергової чи позачергової атестації;

  2. заяви про відмову від чергової атестації;

  3. подання керівника чи Ради навчального закладу про позачергову атестацію осіб, які знизили свій кваліфікаційний рівень порівняльно з результатами попередньої атестації.

 • До 20 жовтня атестаційна комісія розглядає подані документи, затверджує графік проведення атестації, доводить його під розпис до відома осіб, які атестуються.

 • До 01 березня керівник закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період

 • До 15 березня атестаційна комісія завершує вивчення роботи педпрацівників і оформлює:

1.      атестаційні листи у двох примірниках за встановленою формою;

2.      копії посвідчень про підвищення кваліфікації педпрацівників, дійсних протягом 5 років із дня видачі.

 • До 01 квітня поточного року:

  1. атестаційна комісія розглядає атестаційні листи, проводить підсумкове засідання і приймає рішення щодо кожного педпрацівника;

  2. протокол засідань атестаційної комісії завіряють підписами голови і секретаря із обов’язковим зазначенням результатів таємного голосування;

  3. атестаційна комісія порушує клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про встановлення (підтвердження) педпрацівнику кваліфікаційної категорії „спеціаліст вищої категорії” та присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;

  4. на підставі рішення атестаційної комісії у тижневий термін видається наказ по школі „Про результати атестації” у поточному навчальному році;

5.     видається наказ по установі, підставою для якого є наказ органа управління освітою щодо кваліфікаційної категорії „Спеціаліст вищої категорії”, педагогічних звань для педагогів, які атестуються в навчальному закладі.

 В атестаційний період відповідно з графіком проведення атестації вивчається система роботи вчителя, проводяться співбесіди з вчителями з питань самоосвітньої діяльності, вивчається документація вчителя, його рейтинг серед колег, учнів та батьків. На засіданнях методичних об’єднань заслуховуються творчі звіти вчителів, на засіданнях педагогічної ради дається оцінка їх діяльності . Атестація проводиться в умовах демократичності, відкритості і гласності.

Атестація проходить шляхом поетапного ви­конання запланованого: вивчення системи роботи педагогічних працівників через відвідування уро­ків та позакласних заходів, у тому числі відкри­тих; через аналіз матеріалів внутрішньошкільного контролю, з'ясування рівня виконавчої та трудо­вої дисципліни вчителів протягом атестаційного періоду; через ознайомлення з персональними до­робками педагогів, представленими на районних та обласних ярмарках педагогічних ідей протя­гом атестаційного періоду, а також у публікаці­ях, виданнях.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Роботи мо вчителів природничо-математичного циклу за 2012-2013 навчальний рік
МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,...

Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної діяльності
Бугай Лідія Миколаївна заступник директора з навчально- виховної роботи Межівської сзш І-ІІІ ступенів №1

Протокол самоаналізу організації функціонування Вовчанської гімназії...
«Про організацію та проведення самоаналізу організації функціонування Вовчанської гімназії №1 Вовчанської районної ради Харківської...

План роботи мовного профільного дитячого закладу відпочинку з денним...

І ІІІ ступенів
Сьогодні я звітую за свою роботу директора кз кіровська сзш І – ІІІ ст за 2015/2016 навчальний рік

Опис досвіду роботи вчителя трудового навчання сзш №8 Оболонського району м. Києва
Розділ Загальні відомості про вчителя

Анд бугай Людмила Костянтинівна Вчитель географії, сзш №56 Бабушкінський
Середня загальноосвітня школа №46 Дніпропетровської міської ради, учитель географії

У 2015-2016 навчальному році школа працювала над вирішенням завдань,...
В основному ці задачі вирішено. Детальний аналіз рівня їх вирішення подається у відповідних розділах самоаналізу роботи школи

План виховної роботи 5-б класу сзш №13 ім. І. Хитриченка на ІI семестр...
За результатами виховної роботи 9 – в класу, за минулий рік, можна сказати наступне

Навчальні проекти й інші види інноваційної діяльності учнів на уроках інформатики
Найефективнішим способом активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці є відповідна організація самостійної роботи: дитина набуває...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка