Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Про підсумки методичної роботи

Про підсумки методичної роботи

Сторінка1/2
  1   2
ДОВІДКА

про підсумки методичної роботи

у 2013-2014 навчальному році
У 2013-2014 навчальному році методична робота в школі здійснювалась відповідно до Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”(зі змінами), Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778), Примірного положення про раду загальноосвітнього закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 №159), Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України), Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121 ), Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № від 03.09.2013 року «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками школи у 2013 - 2014 навчальному році».

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної теми "Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження сучасних інноваційних технологій як умова самовдосконалення й самореалізації вчителя та учня” та виконання таких завдань:

- удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи;

- створення максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку вчителів і учнів через удосконалення та піднесення якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи консультпункту, ШМО учителів-предметників, проведення методичних тижнів;

- пошуки більш досконалих шляхів навчання та виховання, розвиток ініціативи та творчості вчителів на основі впровадження передових педагогічних технологій, новаторських пошуків, поглиблення знань із проблеми навчання та виховання;

- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-етичного, фізичного розвитку школярів;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- надання можливості учням школи реалізувати власні творчі здібності у процесі залучення їх до наукової та дослідницько-пошукової діяльності, створення індивідуальних і колективних проектів;

- забезпечення учням можливості чіткого визначення у виборі профілю навчання та організація якісної освітньої підготовки у межах обраного профілю;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- підвищення іміджу навчального закладу;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи Л.М. Усиченко – голова шкільної методичної ради, заступник директора з навчально-виховної роботи О.І. Вірик – заступник голови шкільної методичної ради, члени ради:

 • Н.В. Кочанова, учитель історії та правознавства, учитель – методист, керівник школи молодого вчителя, заступник директора з виховної роботи;

 • З.І. Одинцова, учитель біології, учитель-методист, Заслужений учитель України;

 • О.В. Дурягіна, заступник директора з навчально-виховної роботи школи І ступеня;

 • Ю.Г. Чижова, заступник директора з навчально-виховної роботи;

 • Керівники шкільних методичних об‘єднань.

Протягом І – ІІ семестрів 2013 – 2014 навчального року відбулися засідання методичної ради школи з таких питань:

- аналіз роботи шкільного колективу за минулий навчальний рік;

- удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій,

розвиток творчої ініціативи вчителів, удосконалення та пошук активних методів навчання;

- про підготовку учнів до районних олімпіад, конкурсів учнівських творчих робіт, написання науково – дослідних робіт;

- робота з обдарованими учнями;

-  про підготовку до предметних тижнів;

- аналіз результативності виступу учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

- результати атестації педагогічних працівників школи у 2013/2014 навчальному році;

- стан проходження курсів підвищення кваліфікації, спецкурсів педагогічними працівниками та самоосвіти як складової частини внутрішньошкільної методичної роботи;

- про підготовку узагальнених матеріалів на районну педагогічну виставку

- підсумки роботи з молодими спеціалістами.
У рамках роботи над методичною темою, вивчення, впровадження в практику роботи школи ефективного педагогічного досвіду вчителів міста, району, школи протягом 2013 – 2014 навчального року було організовано роботу 9 методичних об’єднань учителів-предметників та класних керівників, 2 творчих груп вчителів, динамічної групи вчителів «Ділова українська мова», «Школа молодого вчителя». Затверджено плани їх роботи, науково-методичні теми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

- Творчі групи вчителів – з питань використання інформаційних технологій у навчально – виховному процесі (кер. Ю.Г.Чижова) та з впровадження методики розвиваючого навчання (керівник Т.О. Кальченко).

- Шкільні методичні об’єднання та керівники шкільних методичних об’єднань:

1) учителів української мови та літератури (керівник -Л.В.Кудрявцева, учитель вищої категорії);

2) учителів історії, правознавства (керівник - З.Я. Єрьоменко, учитель вищої категорії, старший учитель);

3) учителів російської мови та літератури (керівник - Л.Е. Данічко, учитель вищої категорії);

4) учителів іноземної мови (керівник - І.М. Колісниченко, учитель вищої категорії);

5) учителів математики й інформатики, фізики (керівник - Л.М.Хоменко, учитель вищої категорії);

6) учителів природничого циклу - географії, хімії, біології, економіки (керівник - І.В. Самара, учитель вищої категорії, старший учитель);

7) учителів фізкультури, музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, предмета „Захист Вітчизни” (керівник С.Д. Ковтун, учитель І категорії) ;

8) класних керівників школи І ступеня (керівник - Т.О. Бугайова, учитель вищої категорії);

9) класних керівників школи ІІ –ІІІ ступенів (керівник – В.О. Деменкова, учитель вищої категорії, старший учитель).

У 2013-2014 навчальному році обговорювалися такі питання на заняттях з членами ШМО:

 • Вимоги до ведення шкільної документації.

 • Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці.

 • Збереження фізичного та психічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

 • Сучасні освітні технології у навчальному процесі.

 • Моніторингові дослідження як засіб підвищення якості навчального процесу.

 • Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів.

 • Типові та нетипові форми організації навчання.

 • Позакласна робота з предметів: форми та методи.

 • Шляхи вирішення проблеми; складові компетентності учня початкових класів.

 • Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку, проаналізовані навчальні програми , підручники, зошити, посібники для початкової школи, особливості програми для 1 та 2 класів, єдиний орфографічний режим Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), так і науково-методичні питання. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність ШМО, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема, посилено увагу роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника тощо. Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в рамках міських, шкільних місячників, декад, тижнів. Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні. Було складено плани заходів. У рамках тижнів учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено тижні української мови та літератури, фізики та астрономії, хімії, фізичного виховання, правознавства, основ здоров’я.

Необхідно покращувати рівень підготовки позаурочних заходів, підготовку тижнів іноземної мови, предметів природничого циклу.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників. Протягом року працювала школа молодого вчителя (керівник Кочанова Н.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель-методист), завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

За молодими та малодосвідченими вчителями були закріплені вчителі-наставники:

- за вчителем англійської мови Фесенко Наталією В’ячеславівною — вчителя англійської мови, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії Мошенко Тетяну Віталіївну;

- за вчителем історії Журавльовим Святославом Андрійовичем – вчителя історії, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, старшого вчителя Вишняк Людмилу Миколаївну;

- за вчителем початкових класів Гребенчук Ксенією Леонідівною – вчителя початкових класів, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії Думанську Світлану Миколаївну;

- за вчителем української мови та літератури Веклич Інною Віталіївною – вчителя української мови та літератури спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, старшого вчителя Нагулу Наталію Іванівну;

- за вчителем інформатики Бєлєнькою Єлизаветою Вікторівною – вчителя інформатики та математики, заступника директора з навчально-виховної роботи, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, старшого вчителя Чижову Юлію Германівну.

Протягом навчального року відбулись засідання школи молодого учителя:

 • Заняття 1. Вибір оптимального поєднання методів навчання.

 • Заняття 2. Методична допомога класним керівникам, органам учнівського самоврядування.

 • Заняття 3. Самоаналіз уроку.

 • Заняття 4. Учнівський колектив – основа виховання.

 • Заняття 5. Організація самостійної роботи учнів.

 • Заняття 6. Організація повторення матеріалу в ІІ семестрі.

 • Заняття 7. Підсумкове заняття. Творчий звіт учителів-початківців.

У квітні 2014 року вчителями були проведені відкриті уроки. Під час аналізу уроку молодим спеціалістам були дані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою забезпечено доступ до світової мережі Інтернет, створено картотеку науково-методичної літератури, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісно орієнтовані педагогічні технології);

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Велике значення для забезпечення нормального процесу навчання і виховання є здійснення планового та систематичного внутрішкільного контролю. У школі здійснювався тематичний, фронтальний, класно-узагальнюючий контроль. Так, на контролі адміністрації школи були такі питання:

 • облік дітей шкільного віку мікрорайону школи, відвідування ними школи;

 • забезпечення учнів школи підручниками ;

 • дотримання єдиного орфографічного режиму ;

 • робота з дітьми, схильними до правопорушень;

 • профілактика СНІДу та наркоманії серед учнів;

 • санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей;

 • контроль за роботою молодих вчителів та наставництво;

 • виявлення передового педагогічного досвіду вчителів школи;

 • стан виконання навчальних планів та програм та якість їх засвоєння;

 • контроль за роботою методичних об’єднань школи;

 • техніка читання учнів 1-4 класів;

 • підготовка до державної підсумкової атестації на уроках;

 • контроль за дотриманням режиму роботи ГПД в школі;

 • проведення державної підсумкової атестації в 4, 9,11 класах.

Здійснено тематичні перевірки: виконання теоретичної та практичної частини програм, вивчення стану адаптації учнів 1 класу до навчання в початковій школі, 5 класу - до навчання в основній школі , стан відвідування учнями школи, контроль за роботою учнівського самоврядування.

Протягом 2013-2014 навчального року на базі школи було проведено шкільні, районні семінари, відкриті уроки:

- районний семінар учителів початкових класів І та ІІ кваліфікаційної категорії за темою « Використання ІКТ в навчальному процесі», який відбувся 21.11.2013

- районний семінар учителів історії загальноосвітніх навчальних закладів Ленінського району за темою: “Модернізація роботи вчителів історії при формуванні предметних компетентностей школярів у процесі їх підготовки до ЗНО та ДПА”, який відбувся 13.12.2013;

- районний семінар для практичних психологів та соціальних педагогів, який відбувся 28.01.2014;

- районний семінар учителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів Ленінського району за темою: “Впровадження інноваційних технологій як основний чинник підвищення хімічної освіти учнів 10-11 класів в контексті підготовки до ЗНО”, який відбувся 19.03.2014;

- семінар з питань комп’ютерної грамотності «Використання програми Microsoft PowerPoint для створення електронних презентацій» для учителів які атестуються, який відбувся 21.10.2013;

- семінар з питань комп’ютерної грамотності «Всесвітня мережа Інтернет як один із шляхів удосконалення якості навчально-виховного процесу» для вчителів які бажають отримати досвід з даного питання, який відбувся 29.01.2014.

Семінари проведені на належному науково-теоретичному, методичному рівні. Учителі Марчук М.Г., Колеснік В.О., Корнєєва О.О., Бугайова Т.О., Чумак М.О. провели відкриті уроки на достатньому професійному рівні, заступники директора з навчально-виховної роботи Вірик О.І., Чижова Ю.Г., Дурягіна О.В. провели серйозну підготовку до семінарів, підготували змістовні виступи.
Учителі школи брали активну участь у міських та районних семінарах:

- міський семінар для вчителів української мови, який відбувся 03.10.2013 в ХАНО;

- міський практичний семінар з розвивального навчання, який відбувся 27.11.2013 в ЗОШ №176;

захід для керівників РМО з біології, який відбувся 26.11.2013 у ХАНО;

- міський науково-практичний семінар для керівників РМО- практичних психологів та учителів логопедів за темою: «Аутизм: комплексно-медико-педагогічна допомога дітям з розладом аутизму» який відбувся 13.12.2013 на базі Харківської обласної психолого- медико- психологічної консультації;

- міський науково-практичний семінар керівників РМО за темою: «Особливості ЗНО 3014 року та підготовка до нього», який відбувся 17.12.2013 на базі Харківського регіонального центру якості освіти;

- міський семінар для вчителів англійської мови, яки працюють у 5-11-х класах, який відбувся 19.12.2013 у ХГ №1;

- обласний семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи школи І ступеня за темою: «Розвивальна освіта», якій відбувся 03.04.2014 у ХАНО;

- міський семінар для молодих вчителів, якій відбувся 12.09.2013. у Будинку вчителя;

- міський семінар – майстер-клас творчої лабораторії «Школа дистанційного навчання» для вчителів шкіл з питання розробки дистанційних курсів із дисціплин «Математика», «Інформатика», який відбувся 13.11.2013;

- Обласний фестиваль «Світ медіації», який відбувся 09.06.2014 у ХАНО;

- обласний постійнодіючий семінар для новопризначених заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області.

Районні семінари для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Ленінського району з хімії та біології (на базі ХЗОШ №69 11.10.2013), російської мови та літератури (на базі ХСШ №18 17.01.2014), української мови та літератури (на базі ХГ №13 23.01.2014), початкової школи які працюють у 3-х класах (на базі ХСШ №18 08.11.2013), початкової школи які працюють у 4-х класах (на базі ХСШ №18 08.11.2013), з англійської мови (на базі з географії (на базі ХГ №13 28.02.2014), початкової школи які працюють у 1-4-х класах (на базі ХГ №152 20.02.2014), з англійської мови (на базі ХГ №152 04.02.2014), з англійської мови для вчителів початкової школи (на базі ХЗОШ №57 03.04.2014), з історії (на базі ХГ №152 21.02.2014), біології (на базі ХЗОШ №136 20.03.2014), семінар психологів та соціальних педагогів за темою: «Основні напрями роботи психологічної служби, щодо адаптації 5-их класів до навчального процесу за новим держстандартом» (на базі РУО 24.12.2013), семінар за темою: «Класний керівник-початківець» (на базі РУО 18.02.2014).
Упродовж 2013-2014 навчального року члени методичного об’єднання вчителів початкових класів працювали над методичною темою: «Забезпечення якості освіти шляхом інтеграції знань учнів з метою формування ключових компетентностей».

У 2013-2014 навчальному році вчителі вивчали публікації, ділилися своїми доробками, виступали з доповідями на засіданнях МО з обраної теми самоосвіти, проводили відкриті уроки, позакласні заходи, відвідували уроки своїх колег. Активно продовжували роботу з розширення функціонально​го використання ІКТ в організації роботи в початковій школі, займалися устаткуванням й оформленням своїх кабінетів. Учителі працювали в тісному контакті з учителями-предметниками, із психологом, що істотно відбилося на якості навченості дітей початкової школи. Педагоги початкової школи активно впроваджують в роботу матеріали навчально-методичного курсу «Абетка харчування». Вчителі Чірік-Степанова О.В., Бугайова Т.О., Кальченко Т.О., Ярославська М.В. – учасники постійно діючого інтерактивного спілкування тимчасового творчого колективу вчителів початкових класів №1 «Культура здоров’я – формування його у молодших школярів шляхом взаємодії сім’ї та школи».

Система роботи в початкових класах побудована так, що всі захо​ди готуються спільно: учитель - вихователь - батьки - діти, що допомагає згуртовувати ди​тячі колективи. .

За традицією в початкових класах проводилися «Дні відкритих дверей» для батьків майбутніх першокласників, батьківські збори. В анкетах зворотного зв'язку були відзначені: значна робота адміністрації і вчителів, доброзичливість, створення атмосфери успішності, турбота школи не тільки про знання з предмета, але і про психологічний стан учня, творчий підхід до проведення уроку.

У цілому учні закладу дотримуються Правил внутрішкільного розпорядку та Статуту, добре знають основні положення документів, сприймають їх як “кодекс внутрішніх законів”. Учні школи постійно відвідують цирк, музеї, театри та екскурсії. В 2013-2014 навчальному році школярі відвідали Харківський обласний театр музичної комедії, театр Юного глядача, тематичні заняття у районній бібліотеці, театральні вистави у ККЗ “Україна”, ДК Міліції, театрі “Мадригал”, концертні програми на базі Харківської філармонії, ДК «Залізничник», вистави різних театральних студій, у тому числі — шкільних, на базі закладу, зустрічі з харківськими поєтами, художниками. Побували на таких екскурсіях: хлібзавод «Кулінічі», страусина ферма, музей меду, будинок шоколаду, екскурсія вулицями рідного міста.

Учителі школи брали активну участь у реалізації Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року. Для педагогів школи були проведені навчальні заняття та заняття – практикуми на базі школи:

- знайомство з апаратною частиною ПК;

- підготовка текстових документів, їх редагування та форматування;

- вставка об’єктів, таблиць у текстовий документ;

- володіння ПК (Програми Microsoft – офіс) для вчителів початкових класів;

- «учень – учитель» з пошуку в мережі Інтернет;

- індивідуальні навчально-методичні заняття з питань комп’ютерної грамотності.

Вчителі Маренич С.І., Масалітіна Н.М. та Кожушко Т.М. відвідали курси «Сходинки до інформатики» відповідно до впровадження нового Державного стандарту.

Вчителі, школярі та їх родини стали активними учасниками конкурсу, метою якого був відбір шкіл до ІІ етапу Національного проекту «Відкритий світ». На адресу конкурсу було надіслано разом із заявкою відеоролик із життя школи який можна переглянути на YouTube-каналі «Відкритий світ» (http://www.youtube.com/VidkrytyjSvit).

Методичні надбання педагогів, 9 робіт, були представлені на районній ярмарці педагогічних ідей. 3 з них нагороджені дипломами обласного рівня:

- Диплом І ступеня ХХІ Харківської обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій отримала робота вчителів початкової школи Бугайової Т.О., Чірик-Степанової О.В. за темою: “Основи здоров'я, 1 клас. Плани-конспекти уроків на друкованій основі. 2-й клас. Плани-конспекти уроків на друкованій основі”.

- Диплом ІІ ступеня ХХІ Харківської обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій отримала робота вчителя початкової школи Чумак М.О. за темою: “Здоров'язберігаючі технології на уроках природничо-математичного циклу в початковій школі” ;

- Диплом ІІ ступеня ХХІ Харківської обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій отримала робота вчителя предмета “Захист Вітчизни” Борщова В.К. за темою: “Використання виховного потенціалу уроків предмету “Захист Вітчизни” в сучасній системі національної освіти в умовах переходу Збройних Сил України на професійний принцип формування”.

Проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів школи шляхом друку матеріалів у різних видавництвах. Друковані роботи, які вийшли у 2013 році, мають:

- Учителі початкової школи Бугайова Т. О., Чірик-Степанова О.В.: «Основи здоров’я, 1-й клас. Плани-конспекти уроків на друкованії основі» ( за новою програмою), ТОВ Видавництво «Ранок», 2013, ВГ “Каскад” (серія “Конструктор уроку”).

- Учителі початкової школи Бугайова Т. О., Чірик-Степанова О.В.: «Основи здоров’я, 2-й клас. Плани-конспекти уроків на друкованії основі» ( за новою програмою), ТОВ Видавництво «Ранок», 2013, ВГ “Каскад” (серія “Конструктор уроку”).

На кінець 2012-2013 навчального року якісний склад педагогічного колективу становив:

- спеціаліст вищої категорії – 39, що складає 50%;

- спеціаліст І категорії – 20, що складає 25% ;

- спеціаліст ІІ категорії – 9, що складає 12% ;

- спеціаліст – 10, що складає 13% ;

13 вчителів школи мають звання "Старший учитель”.

10 вчителів школи мають звання «Учитель методист».

8 – нагороджено знаком Відмінник освіти України.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних, міських і обласних семінарах, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

Вчителі Дурягіна О.В., Маренич С.І., Марчук М.Г. постійні слухачі курсів науково – педагогічного проекту «ІнтелектУкраїни», що проходить на базі Харківської гімназії № 169. Вчителі Кальченко Т.О., Масалітіна Н.М., Глущенко Л.В., Задорожна Т.В., Левченко В.А. слухачі курсів розвивального навчання за системою Ельконіна-Давидова.

Курси підвищення кваліфікації вчителі проходять своєчасно та за складеним графіком. Протягом 2013– 2014 навчального року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації при комунальному вищому навчальному закладі „Харківська академія неперервної освіти ” – 25 учителів.

За наслідками атестації на засіданні атестаційної комісії І рівня Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 Харківіської міської ради Харківської області 24.03.2014 атестовано 17 педагогічних працівників (протокол засідання атестаційної комісії № 5 від 24.03.2014) , а саме: присвоєно кваліфікаційні категорії: „спеціаліст другої категорії”- 2; „спеціаліст першої категорії”-2; атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: „спеціаліст першої категорії”–3. Порушено клопотання перед атестаційною комісією при управлінні освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради про: атестацію на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст вищої категорії” - 9; про атестацію на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню „старший учитель” – 4; про атестацію на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню „учитель-методист” – 3; про присвоєння кваліфікаційній категорії „спеціаліст вищої категорії” – 1.

За наслідками атестації на засіданні атестаційної комісії ІІ рівня при управлінні освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради від 26.03.2014 відповідають займаній посаді та атестовані такі працівники:

1.1. Борщов Вячеслав Костянтинович, учитель предмета «Захист Вітчизни» відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист».

1.2. Бугайова Тетяна Олександрівна, учитель початкових класів відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель».

1.3. Вишняк Людмила Миколаївна, учитель історії відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель».

1.4. Дмитрієва Ольга Миколаївна, учитель англійської відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

1.5. Кравченко Раїса Михайлівна, учитель трудового навчання відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист».

1.6. Марчук Марина Георгіївна, учитель початкових класів відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

1.7. Озєрова Валентина Миколаївна, учитель початкових класів відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист».

1.8. Попова Вікторія Іванівна, учитель математики відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель».

1.9. Фомченкова Наталія Олексіївна, учитель фізичної культури відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

1.10. Чижова Юлія Германівна, учитель математики. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель».

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі ШМО, члени районної атестаційної комісії. Також було проведено Місячник педагогічної майстерності вчителів, які атестувалися, під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. Враховуючи результати трьох років, можна зробити висновок, що педагоги школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

Відповідно до навчального плану роботи за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано:

  1. факультативні заняття, а саме:

- профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу за курсом “Захисти себе від ВІЛ” для учнів 11-Б, 11-А, 10-Б, 10-А класів;

- комплексні числа та їх застосування для учнів 11-А класу.

- основи споживчих знань для учнів 10-Б класу;

- орфографічний практикум для учнів 10-А, 10-Б класів;

- практикум із синтаксису української мови для учнів 10-А, 10-Б класів;

- обчислювальний практикум для учнів 10-А класу;

- православна культура Слобожанщини для учнів 6-А класу;

  1. індивідуально-групові заняття:

- література для учнів 11-Б класу;

- з української мови для учнів 11-А класу,

- для учнів 2-х, 3-х, 4-х класів.

  1. курси за вибором:

- Елементи геометрії для учнів 3-Б, 3-В, 3-Г, 3-Д класів;

- Логіка для учнів 4-Б, 4-В, 4-Г, 4-Д класів;

- Російська мова для учнів 5-А класу;

- Етика для учнів 5-А, 5-Б, 5-В класів;

- Основи інформатики для учнів 7-Б, 7-В, та 8-х класів;

- Юні мовознавці для учнів 8-х класів;

- Задачі економічного змісту в курсі алгебри для учнів 8-А класу;

- Ціла і дробова частини числа для учнів 10-А класу.

4) спецкурси:

- «Харківщинознавство» для учнів 9-х та 8-х класів.

  1. організовано роботу гуртків:

- “Влучний стрілець”.

- «Патриот».

- Історико-краєзнавчий «Пошук».

- Культури, спілкування та художнього слова.

До участі в гуртках залучено школярів різних вікових груп. На заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували олімпіадні завдання, розвивали творчі здібності.

Із 20 районних предметних олімпіад у 18 (не вивчаються предмети німецька, французька мови) взяли участь 112 учнів 6-11 класів школи (9,6% від кількості учасників олімпіад усіх загальноосвітніх закладів району) . З них призерами стали 43 учні (17%), направлено для участі в обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів – 11 учнів (14%), причому Берест Костянтин – з двох предметів, географія і економіка.

За результатами теоретичних і практичних турів районних етапів олімпіад визначалась особиста першість учасників та школи-лідери. Серед найкращих інтегральних показників за підсумками змагань визначено й команду ЗОШ № 126, яка одержала ІІ рейтинговий номер.

Більшість учасників олімпіад виявили глибокі знання з окремих предметів, високий рівень сформованості відповідних компетенцій, оригінальність у написанні творчих робіт.

З окремих предметів найвищий рівень знань показали учні таких учителів школи :

1. З української мови та літератури – Бендеги С.П., Вірик О.І., Коркуляк Н.С.

2. З математики – Лузанової О.В., Хоменко Л.М., Чижової Ю.Г., Шнуркової С.П.

3. З біології – Устименко В.В., Одинцової З.І.

4. З основ інформатики – Бєленької Є.В.

5. З хімії – Вітенко І.С.

6. З фізики – Бухтіярової Г.Ф., Ткаченко О.М.

7. З історії – Єрьоменко З.Я.

8. З технічної праці – Сухорукова О. Б.

9. З економіки – Константинової Г.І.

10. З географії – Константинової Г.І., Усової О.В.

11. З англійської мови – Дмитрієвої О.М., Суботіна С.А.

12. З російської мови та літератури - Калініної О.В., Данічко Л.Е.

13. З екології – Одинцової З.І.

14. З правознавства – Кочанової Н.В.

15. З інформаційних технологій – Дмитрієвої Т.П., Бєлєнької Є.В.

16. З астрономії – Бухтіярової Г.Ф.
Результативність участі учнів

у районних предметних олімпіадах
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Кількість

призових місць

44

37

41

43

Українська мова та література

7

4

3

4

Російська мова та література

6

4

6

2

Англійська мова

3

3

3

2

Математика

4

3

2

5

Фізика

2

3

4

5

Астрономія

1

2

1

1

Хімія

3

2

3

3

Географія

2

2

1

3

Біологія

5

3

5

6

Історія

2

1

-

2

Правознавство

2

1

-

1

Економіка

2

2

4

3

Інформатика

2

1

1

1

Інформаційні технології
1

2

3

Трудове навчання

2

2

3

1

Екологія

1

1

1

1

Фізична культура

-

1
-

Педагогіка та психологія

2

1
-
Кількість призових місць

увійшли до збірної району

Кількість призових місць

увійшли до збірної району

Кількість призових місць

увійшли до збірної району

Кількість призових місць

увійшли до збірної району

Всього

44

18

37

13

41

11

43

12


Участь учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських

олімпіад з навчальних предметів
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Кількість учнів, які увійшли до збірної району

18

13

11

12

Кількість призових місць

6

5

3

2

Відсоток призових місць від загальної кількості учасників

33%

37%

27%

17%
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про підсумки методичної роботи
України 09. 09. 2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених...

Про підсумки методичної роботи
Методична робота школи в 2014-2015 навчальному році була спрямована на забезпечення реалізації загальношкільної проблеми «Від підвищення...

План проведення серпневої наради керівників рмо 19. 08. 2013р. Рнмк
Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році та основні напрямки роботи в 2013-2014 н р

Наказ
Про підсумки методичної роботи в Старовірівській зош І ііі ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка за 2015/2016...

Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1
На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...

Вступ аналіз методичної роботи за 2012-2013 навчальний рік
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, центру методичної та соціально-психологічної служби, а також відповідно до...

Довідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського...
У 2012-2013 навчальному році робота нмц будувалась на вирішенні проблеми методичного забезпечення здобуття нової якості освіти в...

Законів України «Про освіту»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, центру методичної та соціально-психологічної служби, а також відповідно до...

План роботи науково методичної ради Галицької гімназії
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка