Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Наказ

Наказ

Сторінка1/5
  1   2   3   4   51
УКРАЇНА

ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1


НАКАЗ

27.05. 2015 р. № 144


б-р Курчатова, 6, м.Южноукраїнськ, тел/факс: 2-21-80


Про підсумки методичної роботи


з педагогічними кадрами Южноукраїнської

гімназії №1 в 2014–2015 навчальному році
У 2014-2015 навчальному році методична робота педагогічного колективу Южноукраїнської гімназії № 1 за своїм змістом і результативністю була спрямована на реалізацію проблемного питання закладу «Від інноваційного змісту освіти, новітніх технологій навчання та креативного вчителя – до творчого розвитку та самореалізації учня в сучасному освітньому просторі», а також на реалізацію чітко визначених принципів і напрямків, форм організації методичної роботи з педагогічним колективом, на основі яких здійснювався системний підхід до удосконалення навчально – виховного процесу, реалізації Державного стандарту повної загальної середньої освіти у 1(5), 2(6) класах, впровадження профільного навчання в старшій школі, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, розвиток творчого педагогічного та методичного потенціалу вчителя.

Розроблено та затверджено педагогічною радою (протокол №2 від 28.10.2014)

План (програму) реалізації науково-методичної проблеми Южноукраїнської гімназії №1 на 2014- 2019 роки, який успішно почали впроваджувати.

З 17.11.2014 по 27.11.2014 Южноукраїнська гімназія №1 проходила державну атестацію. Атестація  є основною  формою  державного  контролю за діяльністю  навчальних  закладів незалежно від їх підпорядкування, типу  та  форм  власності  і проводиться  з  метою  забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.  Атестація навчальних закладів проводиться не рідше  одного разу на десять років.

Основними завданнями атестації є оцінка:

–реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу,  позаурочної  виховної,  корекційно-відновної, реабілітаційної та лікувальної  роботи  з  урахуванням  заявленого статусу та специфіки навчального закладу;

–відповідності навчально-виховних досягнень учнів (вихованців) вимогам навчальних програм, забезпечення їх виховання та розвитку, підготовки  до  продовження  навчання   або   наступної   трудової діяльності;

–умов роботи навчального закладу; матеріально-технічної, науково-методичної, навчально-виробничої,  культурно-спортивної, корекційно-відновної,  лікувально-оздоровчої бази; санітарно-гігієнічних норм; можливостей  здійснення  загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної  освіти;  реалізації навчально-виховних програм закладу і перспектив його розвитку;

 –якісного складу та професійної майстерності керівних і педагогічних працівників;

–ефективності управління навчальним закладом.

Залежно від рівня освітньої діяльності і результативності навчально-виховного процесу навчальний заклад визнається атестованим  з  відзнакою,  атестованим,  атестованим  умовно  або неатестованим. Експертна комісія департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації глибоко вивчила роботу закладу і визнала гімназію атестованою з відзнакою. Директор закладу Коломійчук Т.П. та колектив нагороджені грамотами департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації.

Упродовж 2014 – 2015 навчального року педагогічний колектив працював стабільно та результативно, спрямовуючи свої зусилля на реалізацію основних напрямків у роботі, а саме:

 • впровадження в НВП інноваційних педагогічних технологіій, принципів особистісно орієнтованого навчання, спрямованих на розвиток творчого потенціалу учнів, зростання професійної майстерності та творчої ініціативи педагогів;

 • координація методичної роботи в закладі через роботу науково-методичної ради;

 • впровадження допрофільного та профільного навчання;

 • психолого-педагогічний супровід здібних та обдарованих дітей та організація ефективної роботи з обдарованими учнями в рамках роботи учнівського наукового товариства «Творчий учень»;

 • організація та проведення першої учнівської науково-практичної конференції;

 • формування життєвих компетенцій учнів засобами урочної та позаурочної діяльності;

 • удосконалення методів, форм і прийомів проведення сучасного уроку;

 • впровадження активних методів і форм роботи на уроці;

 • вивчення, впровадження в практику та поширення передового педагогічного досвіду вчителів закладу;

 • індивідуалізація та диференціація навчання;

 • підвищення комп’ютерної грамотності вчителів;

 • впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікативних та мультимедійних педагогічних технологій;

 • моніторингові дослідження як динамічна форма контролю за навчально – виховним процесом;

 • диференціація методичної роботи з педагогічними кадрами.

Комплектація кадрів Южноукраїнської гімназії №1 у 2014 –2015 складала: 41 педагогічний працівник, серед яких – 35 основних працівників, 6 – сумісники.

Якісний склад педагогічних працівників такий: (станом на травень 2015 року)


Педагогічні працівники

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

спеціаліст

Основні працівники

23

6

5

1

Вчителі - сумісники

5

-

-

1

Разом

28

6

5

2

Разом ( у %)

68,2%

14,7%

12,2%

4,9 %
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально- виховний комплекс №1 к о м п ’
Запорізької облдержадміністрації наказ обл. Уон від 21. 07. 2005 №303;грамота управління освіти Енергодарської міської ради наказ...

Наказ
Провести у 2015/2016 навчальному році Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади

Наказ
Були визначені переможці, сформовані команди І делеговані для участі в ІІ етапі

Наказ
Форми звітності з питань загальної середньої освіти та інструкції щодо їх заповнення

Наказ
Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та на виконання Плану національної стандартизації

Наказ
Провести у 2016/2017 навчальному році Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади

Наказ
Відповідно до Закону України “Про стандартизацію” та на виконання Плану національної стандартизації

Склад
Наказ головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 06. 07. 2012 №582/0/212-12

Наказ
До розгляду журі заочного туру конкурсу було представлено 40 робіт з 12 шкіл району

Наказ
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, що додаютьсяБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка