Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради

Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті радиВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ЖОВТНЕВОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

НАКАЗ


м.Кривий Ріг

від 08.06.2012 №214
Про результати перевірок

загальноосвітніх навчальних закладів

району з питання завершення навчального

року, проведення державної підсумкової атестації

та оформлення документів про освіту
Відповідно до річного плану роботи відділу освіти, на виконання наказу відділу освіти від 26.03.2012 №115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району у 2011-2012 н.р.», з метою контролю за організацією завершення навчального року, проведення державної підсумкової атестації

та оформлення документів про освіту протягом травня 2012 року була здійснена перевірка загальноосвітніх навчальних закладів: КЗШ №№33, 34,36, 44,46, 52,57,62,86,97,111,125,126,КСШ № 71, КЗШІ № 4.

Об’єктами перевірки була відповідна документація щодо закінчення навчального року та проведення ДПА: накази, заходи, протоколи, класні журнали 9-х, 11-х класів, матеріали нарад та педрад, протоколи батьківських зборів.

В кожному навчальному закладі у перевірених класних кімнатах оформлені куточки з підготовки до ДПА, критерії оцінювання письмової чи усної відповіді, графік консультацій, зразки відповідей, а також рекомендації учням.

Розклад та склад атестаційних комісій затверджено начальником відділу освіти, складені у відповідності до рекомендацій нормативних документів. При складанні розкладу ДПА передбачено 2-3 дні для наступної атестації. Дана умова дотримана в усіх навчальних закладах. Витримані обов’язкові терміни проведення атестації в 9-х, 11-х класах за вибором.

Аналіз підготовчої роботи шкіл для визначення атестації за вибором навчального закладу у 9 класі та профільних предметів та предметів за вибором учнів у 11-х класах свідчить про своєчасність та доцільність вирішення цих питань шляхом проведення педрад та видачі наказів. Це питання обговорювалося з вчителями на методичних нарадах при директорові, з учнями (анкетування, заяви).

Всі перевірені заклади забезпечені методичними посібниками для проведення ДПА з української мови, математики, російської мови.

В усіх закладах в наявності пакет нормативних документів МОН, молодь, спорту України, обласного, міського управлінь освіти і науки, районного відділу освіти, що регламентують закінчення навчального року та підготовку, проведення ДПА.

Питання про хід підготовки до ДПА слухалося на нарадах різних рівнів: нарадах при директорові, методичних нарадах, засіданнях шкільних методичних комісій. Протоколи батьківських зборів у перевірених закладах свідчать про інформованість батьків щодо нормативних документів.

На час перевірки проведення ДПА здійснювалось відповідно до вимог Положення про проведення ДПА, методичних рекомендацій МОНмолодьспорт України. Організаційна частина, технологія проведення письмових атестацій відповідала нормам. Порушень під час складання ДПА не виявлено.

Крім вищезазначених питань перевіркою була охоплена документація щодо здачі попередніх атестацій, а саме: протоколи ДПА, роботи учнів, класні журнали 9-х, 11-х класів. Порушень не виявлено.

Проте, в перевірених школах не приділяється належна увага виконанню Інструкції з ведення ділової документації в частині заповнення класних журналів. Мають місце виправлення, підтирання оцінок, застосування коректора, технічні помилки в КЗШ № 33,34, 36, 46, 52,62, КСШ № 71.

Допущено помилки в оформленні записів щодо проведення навчальних занять різних видів робіт та контролю результатів навчальних досягнень в КЗШ № 33. Вчителями історії, іспанської мови, інформатики КСШ № 71 допущено необ’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів за ІІ семестр, рік. В КЗШ № 33 відсутні накази по школі «Про об’єктивність виставлення річних оцінок у класних журналах, «Про результати перевірки класних журналів», що свідчить про неналежний контроль з боку адміністрації за об’єктивністью оцінювання навчальних досягнень учнів.

Звільнення від ДПА у перевірених навчальних закладах відповідає чинному законодавству.

В КЗШ№ 34, КСШ №71 державну підсумкову атестацію проходили 5 учнів екстерном. В наявності всі необхідні документи та матеріали щодо проходження ДПА у формі екстернату.

Під час перевірки закладів освіти з питань оформлення документів про освіту встановлено належне виконання адміністраціями перевірених шкіл наказу управління освіти і науки виконкому міськради від 06.05.2010 № 244 «Про організацію оформлення та видачі документів про освіту учням 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста»в частині наявності ксерокопій бланків атестатів, свідоцтв та додатків до них, наявності протоколів засідання комісії з перевірки об’єктивності виставлення балів, підрахування середнього балу та виставлення його до документа про освіту.

В ході виписки додатків до документів про освіту педпрацівниками було зіпсовано 16 бланків. У розрізі шкіл та виду зіпсованих документів:

додатки до атестату додатки до свідоцтв

КЖЛ 2 -

КЗШ №32 1 -

КЗШ №33 - 1

КЗШ №44 - 1

КЗШ №57 3 -

КСШ №71 - 1

КЗШ №86 1 -

КЗШ №93 1 2

КЗШ №97 1 -

КЗШ №125 2 -
Характер допущених помилок виглядає таким чином: невірний запис середнього балу та переведення його у 200-бальну шкалу – 5 (КЖЛ – 1, КЗШ №№57-2, 93-2); помилково виставлені оцінки – 4 (КЗШ №125-2, КСШ№71, КЗШ №44); граматичні помилки у записі оцінок – 3 (КЖЛ, КЗШ №№86,97); інші технічні помилки – 4 (КЗШ №№32,33,57,93).

Всі помилки були виявлені адміністраціями шкіл та шкільними комісіями з перевірки виписки документів про освіту, належним чином оформлені матеріали та здійснено заміну додатків. КЗШ №34 було повернено атестат учня 12 класу з вечірньою формою навчання Олійника В.В. та бланк додатку до нього у зв’язку з його неявкою на ДПА.
На підставі вищевикладеного та з метою усунення недоліків, виявлених в ході перевірки
НАКАЗУЮ:


 1. Вказати керівникам КЗШ №№32,33,34,36,44,46,52,57,62,КСШ №71,86,93,125, КЖЛ (Волик А.В., Комісар В.О., Кольчиба А.П., Головіна І.А., Маханько О.А., Тернових С.І., Деркач В.В., Кривокульська Л.Д., Тарасова І.Ф., Ткаченко Н.О., Католіченко Л.О., Шеляг М.Л., Максименко В.В., Глубенок С.В.) на виявлені недоліки з питання необ’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів, оформленні видачі документів про освіту, дотримання вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах.

 2. Відділу освіти виконкому Жовтневої районної у місті ради :

  1. Посилити контроль за виконанням вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах району, Положення про державну підсумкову атестацію, об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів, керуючись Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 13.04.2011 №329 .

Постійно, протягом навчального року

року.

  1. Проаналізувати питання результатів перевірок загальноосвітніх навчальних закладів з означених питань на нараді з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів.

Червень 2012.

  1. Тримати на постійному контролі стан викладання предметів у загальноосвітніх школах та виконання навчальних планів і програм.

Протягом 2012-2013 н.р.

 1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів :

  1. Проаналізувати на нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних комісій питання щодо об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів, виконання основних вимог нормативних документів стосовно порядку закінчення навчального року та проведення ДПА.

До 30.08.2012.

  1. Забезпечити якісне виконання Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, заповнення класних журналів відповідно до вимог Інструкції щодо ведення класного журналу.

Протягом 2012-2013 н.р.

3.3. Посилити контрольно-аналітичну діяльність щодо ведення класних журналів, забезпечити прийняття конкретних рекомендацій у аналітичних наказах та довідках.

Протягом 2012-2013 н.р.

  1. Проводити моніторинг результатів ДПА в порівняні з минулими

роками, планувати системний розгляд питання про ДПА на педрадах.

Постійно.

3.4. Суворо дотримуватись Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Постійно.

4. Даний наказ оприлюднити на офіційному сайті відділу освіти в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін
5. Відповідальність за виконання наказу покласти на завідуючу районного методичного кабінету Нежигай К.І., контроль - залишаю за собою.

Заступник начальника відділу освіти В.Маринич.
ПОГОДЖЕНО

заступник голови

районної у місті ради

В.Хісний


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти виконкому Інгулецької районної в місті ради Погоджено:...

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
Здійснити методичні, організаційні заходи щодо тарифікації зазначених працівників на 2012-2013 навчальний рік відповідно до чинного...

Конкурс на кращі цифрові освітні ресурси (далі Конкурс) проводиться...
Організаторами Конкурсу є: управління освіти І науки виконкому Криворізької міської ради, кз «Інноваційно-методичний центр», відділ...

Відділ освіти виконкому довгинцівської районної в місті ради нака з
«Про відрядження учнівських команд до м. Дніпропетровська для участі в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін»,...

План роботи відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті...
Підсумки роботи відділу освіти амур-нижньодніпровської районної у місті ради, навчальних закладів району у 2013 році 4

Відділ освіти кіровської районної у місті дніпропетровську ради наказ
Дніпропетровської міської ради від 21. 09. 2015 №396 Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів з навчальних...

Відділ освіти кіровської районної у місті дніпропетровську ради наказ
Зсш №№1,2,9,13, 16,22,37,58,75,128, нвк №148 проведені районні тури олімпіади з української мови І літератури, іноземних мов, російської...

Заступник голови районної рішенням Колегії відділу
Питання, які виносяться на розгляд сесії районної у місті ради

Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Акт...
«Про державну атестацію Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області» та Робочої програми державної...

План роботи відділу освіти Кіровської районної у місті Дніпропетровську...
Законодавчі, розпорядчі та інші нормативно-правові документи для постійного керівництва в роботіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка