Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Назва проекту: Народна архітектура

Назва проекту: Народна архітектура

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЕКТ


В рамках шкільного проекту «З творчістю до навчання і свята»

Назва проекту:

Народна архітектура

Керівник проекту

Кадалаєва Вікторія Олександрівна

Назва навчального закладу:

Генічеська загальноосвітня санаторна школа-інтернат

Виконавці проекту

Учні 9 класу

ОПИС ПРОЕКТУ


Ключове питання:

У чому полягають особливості української народної архітектури?

Тематичні питання:

Чому потрібно пам’ятати про народні традиції?

Як змінює життя людини традиції українського народу?

Змістові питання:

Які традиції, пов´язані з народною архітектурою?

Як відображена народна архітектура у творах українських письменників?

Стислий опис проекту.

У проекті беруть участь учні 9 класу. Цей проект об’єднує такі шкільні предмети: українська мова та література, історія України, інформатика, біологія, географія, трудове навчання.

Учням пропонуються завдання дослідити у чому полягають особливості української народної архітектури. Клас розподіляються на групи: «Дослідники» (збирають інформацію з даної теми), «Дизайнери» (проектують та створюють макет, мультимедійну презентацію), «Арт-група» (відповідальна за презентацію та захист проекту),

Результатом спільної роботи всіх трьох груп повинно бути:

 • презентація макету та захист проекту

 • мультимедійна презентація

 • створення публікації.

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Завданнями освітньої галузі є:

 • підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу через засвоєння комплексу знань, формування відповідних компетенцій;

 • формування в учнів національних та загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших народів, правової свідомості, економічного мислення;

 • формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних навичок;

 • формування в учнів почуття власної гідності, відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір, встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства, держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї родини.
Мета та очікувані результати проекту:

Мета конкретизується через систему завдань, а саме:

 • ознайомлення учнів з естетикою побуту, традицій та звичаїв українців,

 • сприяння розвитку у підростаючого покоління здібностей сприймати прекрасні скарби, створені художнім генієм українського народу

 • виховування відчуття прекрасного

 • формування вміння аналізувати явища культури

 • надання широких можливостей для пізнання української історії, культури, традицій, звичаїв, мови

 • формування національної гідності

 • розвиток особистісних рис громадянина української держави.

 • розвиток креативних здібностей

 • навчити учнів працювати у команді, розподіляти обов’язки , планувати діяльність

 • вміти знаходити інформацію, аналізувати та узагальнювати її

Серед очікуваних результатів – формування у дітей

 • вміння знаходити та аналізувати інформацію

 • вміння використовувати ІТ

 • вміння планувати роботу, стисло подавати результати досліджень, добирати відповідний ілюстративний матеріал, робити висновки

 • вміння працювати у команді

Діяльність учнів:

Учні збирають, опрацьовують, систематизують необхідну інформацію.

Учні навчаються працювати з програмою PowerPoint, Publisher.

Вони планують та створюють сценарій презентації.

Учні створюють мультимедійну презентацію.

Вони демонструють презентацію перед учнями, дирекцією, вчителями та гостями.

Учасники проекту планують створення публікації у вигляді інформаційного бюлетеня.


Час, необхідний для реалізації навчального проекту:

На виконання даного проекту учням потрібно1місяць.

Індивідуальний підхід:

Обдаровані учні:

Діти, які добре володіють комп’ютерними технологіями відповідають за оформлення публікацій в групі, є консультантами, створюють мультимедійну презентацію, виконують елементи макету, які потребують особливих здібностей, пропонують та втілюють варіанти розвитку проекту.

Оцінювання проекту:

Оцінювання проекту проводиться за 5 –бальною системою, як в цілому – журі, за виконаний проект (оцінка для класу) так і за індивідуальну роботу кожного – вихователями.

Критерії оцінювання (за проект):

 1. Змістовність (відповідність змісту проекту до його теми)

 2. Структурованість матеріалу (чітко викладений у системній послідовності матеріал)

 3. Цікавість проекту

 4. Вірогідність інформації

 5. Естетичний вигляд

 6. Використання ІТ

 7. Креативність

Критерії індивідуального оцінювання (бали заносяться до індивідуального рейтингу):

 • Активність

 • Креативний підхід

 • Використання творчих здібностей

 • Вміння працювати у команді.

Хід роботи над проектом

Склад груп «Дослідники» (збирають інформацію з даної теми), «Дизайнери» (проектують та створюють макет, мультимедійну презентацію), «Арт-група» (відповідальна за презентацію та захист проекту)

Результати проекту:

Макет та презентація «Народна архітектура»

121.jpg


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Опис педагогічного проекту Назва проекту: Використання засобів ікт...
Мета: Сформувати та описати досвід використання засобів ікт для підвищення ефективності уроку історії

Розділу за календарним плануванням Народна музика, яка включає в...
Стисла психолого-педагогічна характеристика класу. Визначення вікових та психологічних особливостей учнів, які визначають специфіку...

Назва проекту:«Діти Великої вітчизняної війни»
В наш час досить модно І перспективно займатися проектною діяльністю. Проект – це розвивальний метод навчання дітей історії

План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...

План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...

Урок 4 тема: історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп
Тема: історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп’ютера

План навчального проекту Автор навчального проекту Прізвище, ім’я та по-батькові
Українківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

План навчального проекту Автор навчального проекту
Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

Програма заходів Фестивалю «Архітектура та дизайн 2012»
Го Міжнародного науково-практичного Форуму екології та енергоефективності в будівництві e3forum

Розділ І. Дослідження умов реалізації проекту підрозділ 2
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка